Andaina Pro Saúde Mental é unha asociación sen ánimo de lucro que nace no ano 2010 para atenderdun xeito integral ás persoas con trastorno mental crónico e ás súas familias nas comarcas rurais deSantiago de Compostela,

Actividades

Servizos

Colabora

Os nosos centros