Xunta Directiva

A Xunta Directiva componse das seguintes persoas:

Presidenta: María Luisa Neira Souto,

Vicepresidenta: Omaira Tuirán Ruiz.

Secretario Juan E. Mosquera Vidal.

Tesoureira: Yolanda Martínez Taboada.

Vicesecretaria: Inmaculada C. Ferreiro.

Iglesias, vogal: Rosa Hermida González.

Vogal: Asunción Tourís Reboiras.

Doutra banda, o Equipo Técnico de Andaina PSM está composto por 11 profesionais dos ámbitossocial e sanitario, sendo unha integradora social, catro educadoras sociais, dúas traballadoras sociais,dúas psicólogas, un formador e un relacións laborais.

Andaina PSM está integrada na Federación de Asociacións de Familiares e Persoas con EnfermidadeMental de Galicia (FEAFES) dende o ano 2012.