Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable Asociación Andaina Pro Saúde Mental
Finalidades Xestión do contacto e da consulta realizada, e no seu caso, se se produce posterior relación a xestión da mesma, así como o arquivo do expediente.
Lexitimación Consentimento do interesado
Cesións Non se cederán os datos a terceiros, salvo o seu consentimento expreso ou as excepcións previstas pola normativa vixente. / Non están previstas transferencias internacionais.
Dereitos Acceso, rectificación, supresión e dereito ao olvido, limitación do tratamento, portabilidade, oposición, reclamación ante a AEPD e non ser obxecto de elaboración de perfiles. Dereito a revogar o consentimento prestado.
+ info Na nosa Política de Privacidade