Subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de caracter sociosanitario no ámbito dos trastornos mentais ( SA500A)
Proxectos de investimento en melloras nos centros sanitarios cuxa actividade     principal sexa o desenvolvemento de programas asistenciais e psicosocias ou preventivos en    materia de trastornos mentais ( 35.582€).
Andaina PSM adquiríu unha furgoneta de 9 prazas para o CRPL Dodro a través de esta axuda.
Programas de incorporación social e fomento do emprego en persoas con trastornos mentais ( 7.386,34€)
Andaina PSM financiou a través de esta axuda  o
programa CAPAZitando: programa para a mellora da empregabilidade das persoas con trastorno mental no rural 2023.
Orde do 31 de Xullo de 2023 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro, TR352A.
Andaina PSM foi beneficiaria de esta axuda para a contratación de unha educadora social para o CRPL Ordes e un psicólogo para o CRPL Dodro.
Convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde e a asociación Andaina Pro Saúde Mental , para o desenvolvemento dos programas “Falamos?” (programa integral de detección e intervención en risco de suicidio no ámbito rural) e Programa “Atención psicosocial en Centro de Rehabilitación Psicosocial”
Convenio dotado con 46.000€.